Kundcentrerade, hållbara lösningar

Thumbnail Thumbnail

Diverseys åtagande Hjälpredor för livet innebär att vi skyddar liv genom att producera innovativa lösningar som gör mat, dryck och anläggningar säkrare och mer hygieniska. Vårt nära förhållande till våra kunder hjälper oss att identifiera ineffektivitet och minska miljöpåverkan i deras verksamheter, samtidigt som de sparar pengar, sparar energi, minskar vattenanvändning och eliminerar avfall.

 

Förutom att minska den totala rengöringskostnaden genom att sänka kundernas räkningar inför Diversey även grön kemi i sina innovationer. Våra biobaserade rengöringsprodukter består av vegetabiliska råvaror istället för icke-återanvändbara, petroleumbaserade kemikalier. Diversey efterlever även vår ansvarsfulla kemikaliepolicy om att undvika potentiellt farliga material i sina nya formler.

Ansvarsfull kemikalieanvändning

 

Diverseys poängkort för hållbarhet har tre teknikplattformar: kemikalier, förpackning och utrustning. Dessa plattformar innehåller kriterier om att identifiera möjligheter för att förbättra en ny produkts hållbarhetsprestanda genom att titta närmare på varje steg produktens livscykel. På varje plattform finns det fem kategorier: råvaror, tillverkning, distribution och lagring, produktanvändning samt slutfas. För varje teknikplattform finns det upp till 25 individuella kriterier, såsom efterlevnad av vår policy om hållbara kemikalier, förnybart materialinnehåll, effektiv tillverkning, minskad vattenanvändning på kunders anläggningar och återanvändbarhet.

 

Poängkortet har ett tekniskt ramverk som bidrar till att komma på sätt att integrera ytterligare hållbarhetsattribut i projektet. Men metodens verkliga styrka är att kunna främja en diskussion mellan R&D-, marknadsförings- och hållbarhetsavdelningen tidigt i processen. Genom att stimulera sektoröverskridande brainstorming vid innovationens början kan vi undvika att göra hållbarhet till något som vi granskar först efter att en produkt har lanserats.

25 hållbarhetskriterier