Building Service Contractors (Städbolag)

Thumbnail Thumbnail

Diversey förser mer än bara produkter när det kommer till att erbjuda innovativa lösningar för att skapa mervärde för städbolag.

 

Att förse städtjänster till offentliga anläggningar i dagens konkurrenskraftiga marknad är inte enkelt. Vare sig det handlar om att leverera besparingar, hållbarhet eller kvalitet förväntar sig dina kunder mer. Som en global ledare inom rengöring och hygien, förstår vi dessa utmaningar och utformar lösningar som hjälper dig att bedriva en framgångsrik städverksamhet. Genom att förena de bästa kemikalierna, verktygen och maskinerna med våra mervärdesprogram hjälper vi våra kunder att öka effektiviteten och adressera utmaningar med smartare lösningar.

 

Stöd för städbolag

Vi ser oss själva som din framgångspartner och samarbetar med dig för att bidra till mindre användning, mindre avfall, med mindre kostnader på lång sikt. Med hjälp av de bästa städlösningarna hjälper vi dig att bedriva en smidigare och miljövänligare verksamhet.

 

Produktoptimering
Vi erbjuder hjälp med apparater inom bland annat golvvård, toalettrengöring, luktkontroll och infektionskontroll, vilket hjälper dig att bedriva en konsekvent verksamhet.

 

Hängivet stöd
Vi erbjuder våra städbolag stöd dygnet runt vad gäller försäljning, marknadsföring, prissättning och teknisk support, så att du och dina team kan motta pålitliga tjänster för alla era städbehov.

 

Partnerskap med kooperativ och inköpsgrupper
Vi samarbetar med ledande kooperativ och inköpsgrupper för att förse våra kunder med ett stort utbud av ledande produkter.

 

BSC Training School
För att garantera branschens bästa praxis och kunskap om de senaste rengöringsteknikerna utför vi genomgående utbildning för dig och dina kunder.

 

Digitala verktyg
Våra kunder kan gå in på vår webbplats och ta del av digitala verktyg och pågående utbildning, få produktionsinformation genom våra e-inlärnings- och e-verktygsplattformer, samt video- och tryckt material.

 

LEED-EBOM-intygssupport
Vi kan bidra till att tjäna en förutsättning och upp till sex poäng för LEED-EBOM-intyg, vilket återspeglar vårt åtagande om att vara en ledare inom miljö.