Personlig hygien
För att varje ögonblick räknas

Thumbnail Thumbnail

När det kommer till hudvård, vet vi att de minsta ögonblicken kan göra stor skillnad, oavsett bransch.

Diversey är engagerade i att förändra hur vi ser på personlig vård genom att regelbundet förnya oss och samarbeta med våra kunder. Våra hygienlösningar stödjer mängder av behov inom flera branscher, inklusive gästfrihet, catering, sjukvård och detaljhandel.

 

En ledare inom personliga vårdlösningar

När det gäller att hålla gäster och anställda hälsosamma är handhygien avgörande för att hålla bakterierna borta. Diversey skapar effektiva lösningar som adresserar behoven och utmaningarna för de specifika platser som de utformats för.

 

Butiksfront
Vi vet att kunder bedömer din verksamhets hygienstandarder efter hur hygienisk din butiksfront är. Din inställning till handhygien ger kunder en viss försäkran, och därför förser vi säkra, hygieniska lösningar med robusta, stöldsäkra fördelningssystem som försäkrar konsekvent tillgänglighet, lägre utgifter och högre kundnöjdhetsnivåer som skyddar ditt varumärke.

 

Lager
För att du ska kunna fokusera helt på din verksamhet, har vi utformat säkra, enkla och mindre påträngande handhygieniska produkter som är lätta att integrera med din kärnverksamhet. Detta betyder att din personal kan bedriva samma höga standarder inom alla tillämpningsområden och på samtliga platser och geografiska områden.

 

Klassrum
Vi vet att dina elevers och personals säkerhet är din högsta prioritet. Du vet att bra handhygien är det mest effektiva sättet att stoppa spridningen av förkylningar, influensa och andra infektioner på skolområdet. För att stödja dina prioriteringar förser vi effektiva handhygieniska lösningar för att stoppa spridningen av bakterier, samtidigt som de allergifria produkterna skyddar både dina elevers och personals hälsa.

 

Hälsovård
Handhygien är det effektivaste sättet att rädda liv, då det stoppar och förebygger spridningen av bakterier. Vi delar ditt engagemang i att fortsätta förbättra efterlevnad inom handhygien genom att förse lösningar som kan hjälpa dig att uppfylla Världshälsoorganisationens fem punkter om handhygien för patienter.

 

Gästrum
Vi är medvetna om att de personliga vårdprodukter som du förser till dina gäster återspeglar dina värderingar och ger dig en chans att förbättra dina gästers upplevelse. Vi samarbetar ingående med våra kunder för att designa attraktiva och skräddarsydda personliga produkter, tillsammans med förstklassiga märken som dina gäster känner till och litar på. Vi delar ut dem på ett sätt som minskar plastavfall, levererar ledande hållbarhet och drar ner på utgifterna.

 

Pålitliga produktsortiment

Vi har en imponerande portfölj internationella produktsortiment som uppfyller kraven hos alla de sektorer vi arbetar med. Våra kunder kommer till oss eftersom våra lösningar är pålitliga, innovativa och kostnadseffektiva. De förblir kunder hos oss på grund av vår utmärkta service och öga för detaljer.

 

Global tillgänglighet

Vi bedriver verksamhet genom sex kontinenter och är engagerade i att göra positiv, hållbar skillnad för att förbättra människors liv genom att uppfylla samhällens behov där vi och våra kunder arbetar.

 

Soap For Hope™

Fler än 7 miljoner barn dör varje år på grund av sjukdomar som skulle kunna förebyggas med hjälp av handtvätt. Och varje år genererar ett typiskt hotell på 400 rum 3,5 ton i tvålavfall. Avfallet går antingen till deponi eller fraktas till en global återvinningsanläggning, vilket kostar hotellen enorma summor.

Vårt Soap for Hope-program lär risksamhällen att ta vara på hotellens tvålbitar och omvandla dem till nya tvålar.

 

Private Organizations for Patient Safety (POPS) Hand Hygiene

Genom vårt medlemskap i Private Organizations for Patient Safety Hand Hygiene (som lanserades av Världshälsoorganisationens tjänst- och säkerhetsavdelning) strävar vi efter att använda våra globala styrkor för att förbättra införingen av WHO:s rekommendationer i olika delar av världen, inklusive utvecklingsländer.

 

Tillsammans arbetar vi för att minska globala sjukvårdsrelaterade infektioner, inklusive antibiotikaresistenta patogener.