IntelliTrail
Lokalisera, övervaka och hantera din maskinpark

Thumbnail Thumbnail

Utrusta dig idag, redo för morgondagen

TASKI IntelliTrail. Intelligenta spårningslösningar för din maskinpark ger dig:

 • Fullständig tillgångshantering – övervaka din maskinpark på distans dygnet runt
 • Kontrollera maskinens position och få meddelanden när den lämnar städobjektet
 • Övervaka oaktsamhet (kollisioner och batteriproblem)
 • Minska driftkostnader
IntelliTrail-ikoner

Lägre kostnader

 • Förenklad administration – du behöver inte längre administrera maskinens plats. Den finns alltid tillgänglig online.
 • Minska ägandekostnaden, inklusive möjligheten att fastställa rätt storlek på maskinpark, driftkostnader och minskade arbetskraftskostnader.
 • Förhindra maskinstöld genom att utlösa ett larm när maskinen lämnar det förutbestämda området (Geostaket).
 • Optimera maskinparken med hjälp av tidsspårning.

 

Beprövad kvalitet

 • Visa aktiva rengöringsperioder
 • Övervaka rengöringsuppgifter
 • Förebygg klagomål mer proaktivt
 • Ge dina kunder insyn och bygg förtroende

 

Spåra din maskinpark, optimera användningen och distribuera och spara upp till 15 % av maskinpriset i arbetskraftskostnader och inköp.

 

 

Image
IntelliTrail Download Image
Internet Of Clean
IntelliTrail

Med IntelliTrails unika teknik kan du spåra maskindrift i realtid med hjälp av en webbaserad supportplattform.