Industriell tvätt
Bygg upp en tvättprocess i världsklass

Thumbnail Thumbnail

Vi erbjuder system som tillgodoser dina tvättbehov och hjälper dig att uppnå dina affärsmål.

 

För att upprätthålla standarderna för tvätthygien och tvätt krävs en effektivt system av produkter och tjänster. Att bygga integrerade processer kräver bred expertis för att stödja dina tekniska och operativa behov. Våra branschledande applikationsexperter har mer än 100 års tvättkompetens och hanterar över 1 300 tvättrör över hela världen. Clax MASTER är en modulplattform utformad för att hjälpa till att hantera varje tvättområde, och erbjuder den expertis och det stöd du behöver för att upprätthålla industristandarder och förbättra driftseffektiviteten.

Operational EfficiencyCommercial LaundryClax MasterCommercial Laundry

 

 

Vår hållbara strategi

 

I en värld där vi konsumerar mer resurser än vår planet producerar, är företag som investerar i nya, smartare sätt att spara resurser de som gör en verklig skillnad i sin bransch. Genom vårt fokus på hela livscykeln för linne hjälper vi våra kunder att bevara linne och optimera deras resursanvändning.

 

Med en helhetssyn som skiljer oss ut på marknaden stöder våra tygvårdsexperter kunder från det ursprungliga linnevalet till tvättprocessen till slutlig bortskaffning. Denna omfattande syn på deras tvättverksamhet ger våra kunder nya insikter som förbättrar gästupplevelsen, minskar kostnaderna och främjar hållbarhet.

 

Commercial Laundry