Om oss

Diversey_About-us_icon

Vi strävar oavbrutet efter vårt syfte att gå längre än att rengöra och ta hand om det som är värdefullt. I dagens värld med ökande resursbrist - inklusive vatten, energi, material och arbetskraft - måste vi åstadkomma mer med mindre för att dagens och framtida generationers välbefinnande ska kunna garanteras.


Vi står bakom varje engagerad ledare och anställd hos våra kunder, på alla nivåer i organisationen. Vi står bakom köparen, kocken, lokalvårdaren, food processing manager, sjuksköterskan, läkaren, dairy processor, hotellstädaren, läraren, butikschefen och många fler som förstår att hygien och smittskydd är absolut nödvändigt för deras verksamhet, deras kunder, deras rykte och miljön.


Vår beslutsamhet att ta hand om de värdefulla resurserna på vår planet och vår genuina omsorg om vår personal, våra kunder och miljön skiljer oss från andra företag. Under 100 år har vi fortsatt att förfina vårt utbud av lösningar, som kombinerar patenterade rengöringsmedel, doserings- och dispenseringsutrustning, rengöringsmaskiner, tjänster och digital analys.

Vårt omfattande hållbara utbud av produkter, tjänster och teknik, kombinerat med vår branschledande expertis och 100 års erfarenhet med passion och de senaste innovationerna, möjliggör att vi kan leverera de mest effektiva, smidiga, kostnadseffektiva och hållbara lösningarna. Som lösningsoreinterad partner arbetar vi tillsammans med våra kunder för att så effektivt som möjligt ta hand om deras tillgångar, miljöer och människor.

Diversey-namnet har kommit att bli synonymt med kvalitet och förtroende tack vare dess pålitliga historia av att tillhandahålla ledande hygien-, infektionsförebyggande och rengöringslösningar som säkrar planetens framtid samtidigt som de tar hand om företag, deras kunder och deras rykte.

 


Vårt syfte


”GO beyond CLEAN” för att ta hand om det som är värdefullt

Go beyond Clean

 

 

Vårt varumärkes värden

Diversey_About-us_BrandValues_icon

Vi tror på att ta hand om det som är värdefullt

Vi bryr oss om våra kunder och de människor som de representerar och ger service till.

Vi bryr oss om den planet som vi är beroende av för att kunna leva ett aktivt och livskraftigt liv. Från krympande vattenresurser till kemiska föroreningar. Vi har en unik roll att spela och inser att vår största möjlighet till miljömässig och social påverkan inte bara ligger inom vår egen verksamhet, utan genom att leverera produkter och tjänster som gör det möjligt för våra kunder att minimera sitt miljöavtryck och arbeta mer effektivt. Vårt arbete hjälper våra partners att uppnå sina hållbarhetsmål samtidigt som vi skapar en bättre värld och framtid för alla.

 

Vi bryr oss om våra kunders framgång och rykte samt om det förtroende som deras kunder har för dem.

 

Vi tror på att förtjäna det förtroende som våra kunder har gett oss

Vi har ett ansvar gentemot våra kunder för att se till att de kan lita på att vi håller våra löften, upprätthåller öppenhet och alltid levererar kvalitet och innovativa lösningar.

Vi värdesätter det förtroende som de ger oss när de väljer våra lösningar och tjänster för hygien, smittskydd och rengöring, och vi håller oss till höga standarder. Vi är beredda att göra tuffa val för att leva upp till våra höga ideal i vår verksamhet och mot våra medarbetare.

 

Vi tror på meningsfulla innovationer

 

Med vår långa historia förstår vi vikten av anpassning, utveckling och innovation. Vår position i vår industris framkant kräver att vi ständigt förnyar oss. Behoven i vår värld och hos företagen fortsätter att utvecklas. Vi förblir därför outtröttliga i vår strävan efter nytänkande. Vår beslutsamhet är det som driver oss till att bli bättre än vad vi var igår.

Vi ställer höga krav på oss själva och är fast beslutna att ständigt förbättra och effektivisera oss. Vårt arbete kommer aldrig att vara färdigt, vi kommer att fortsätta att ”Go beyond CLEAN” för att ta hand om det som är värdefullt för framtida generationer.