Utspädningskontroll
Ledarskap genom innovation

Thumbnail Thumbnail

Doseringslösningar för alla branscher

 

Med flera decenniers global erfarenhet i ryggen specialiserar vi oss på att utforma utspädningsreglerande produkter och applikationer som tacklar utmaningarna inom flera olika branscher och verksamheter. Vi erbjuder ett omfattande utbud med pålitliga, högkvalitativa utspädningsreglerande system som skapar mervärde, minskar risker och ökar produktivitet. Med god förståelse för dina verksamhetsbehov erbjuder Diversey insikter som hjälper dig att förbättra drifteffektiviteten samtidigt som slutresultatet påverkas positivt:

  • Våra experter på hygienutrustning utser nyckelområdena på din anläggning för att maximera fördelarna.
  • All utrustning väljs ut noggrant och backas upp med beprövade resultat.
  • Vi erbjuder installations- och underhållstjänster för alla dina lösningar.
  • Omfattande övervakningssystem inkluderar direkta sensormätningar, webbaserad visning och varningar i realtid.
  • Sofistikerade utspädningsreglerande system som hanterar koncentration och temperatur för att garantera rätt utspädningshastighet.
Diversey Utspädningsreglerande system