Vi strävar varje dag efter att skydda och ta hand om människor och deras miljöer genom att skapa rengörings- och hygienlösningar som fokuserar på framtiden.

 

Diverseys har försett revolutionerande rengörings- och hygientekniker i nästan 95 år, vilket har visat att skydd och miljöförbättringar är bra för affärerna. Det har haft många olika benämningar sedan 1923, men hållbarhet alltid varit Diverseys centrala mervärde till sina kunder. Diverseys nystart år 2017 gav oss möjligheten att reflektera på vår utveckling och blicka framåt för att fokusera på fördjupningen av vårt hållbarhetsåtagande.

 

I och med de enorma sociala och miljömässiga utmaningarna världen över vill vi fatta oss kort om våra tidigare framgångar. Sedan vi skapade vår senaste hållbarhetsstrategi och -mål med en 2012-baslinje, har FN publicerat "2030 Agenda for Sustainable Development". Agendan består av 17 hållbara utvecklingsmål och dessa fungerade som en utgångspunkt för att utveckla Diverseys hållbarhetsstrategi.

 

Konsumtionen av naturresurser har ökat markant. År 2050 kommer världens befolkning att ha ökat till 10 miljarder, vilket kommer sätta större press på vår planets otillräckliga resurser. Detta betyder att världen behöver större mängder, hälsosammare mat, förnybara material, tillräckligt med energi och bättre infrastruktur och transport. Vi använder 1,7 jordklot vad gäller resurser. Varje år överstiger vår konsumtion våra tillgångar. År 2017 var "överskottsdagen" den 2 augusti. Vi använder fler ekologiska resurser och tjänster än vad naturen kan återskapa genom överfiske, överskövling av skog, och släpper ut mer koldioxid i atmosfären än ekosystemen kan absorbera.

 

För att försäkra att vår nya strategi har största möjliga påverkan och inriktar sig på de största möjligheterna, analyserade vi vårt nuvarande avtryck, lyssnade på kunder, experter och aktieägare, studerade ramverk såsom hållbara utvecklingsmål, och planlade Diverseys nya affärsstrategi. Vår metod Hjälpredor för livet försäkrar att Diversey vidtar åtgärder för att dra fördel av miljömässiga, sociala och tekniska möjligheter,

 

Diverseys bibehållna, långvariga framgång beror på vår förmåga att bedriva verksamhet på ett effektivt sätt i en resursbegränsad miljö, möta kritiska, sociala utmaningar, minska riskerna i våra verksamheter, och leda innovation inom rengörings- och hygienbranschen för våra kunder. Vår strategi Hjälpredor för livet inkluderar aggressiva mål inom alla våra verksamheter och är i linje med flera hållbara utvecklingsmål om att avancera utvecklingen.

 

Hjälpredor för livet ‒ Mål för 2025

 Genom att förbättra miljön. 1. Minska energiintensiteten i våra verksamheter, 2. minska utsläppet av växthusgaser i våra verksamheter med 10 %, 3. minska deponiavfall i våra verksamheter med 10 %, och 4. minska vattenanvändningen i våra verksamheter med 5 %Genom att skydda och ta hand om människor. 5. Eliminera registrerade arbetsskador för Diversey anställda. 6. Säkerställa en etisk leverantörskedja genom att uppmärksamma 100 % av leverantörerna om vår uppförandekod för leverantörer. 7. Säkerställa etiska affärspraxis genom att utbilda 100 % av Diverseys anställda om uppförandekoden, och 8. förbättra livet för människorna i de samhällen där vi bedriver verksamhet med Diversey Skapa program om gemensamma värderingar för alla sektorer.Genom att leverera innovativa, hållbara lösningar till marknaden. 9. Kvantifiera hållbarhetsvärdet för Diverseys produkter och lösningar. 10. Integrerar poängkort för hållbarhet i innovationsprocessen för 100 % nya tekniker. 11. Minska förpackningsavtrycket och öka återvinningsmöjligheterna för plastförpackningar, och 12. förbättra säkerhets- och miljöprofiler för produkter genom 100 % efterlevnad av vår hållbara kemipolicy.