Sanitetsrengöring

Thumbnail Thumbnail

Toaletter tar oftast upp 5 % av utrymmet i en lokal, står för 20 % av nedsmutsningen, men utgör grunden till mer än 80 % av klagomål om bristande rengöring.

 

En ren toalett är en avgörande faktor för lokalernas anseende. En hygienisk toalett är väsentlig för besökares hälsa och välmående. Utformning och funktion gör att många ytor ofta ansamlar smuts och bakterier som måste städas bort. På grund av de olika ytorna, smutsen som uppstår och rengöringsnivåerna som måste uppfyllas, behöver du ett underhållsprogram som omfattar flera olika rengöringsmetoder. 

 

En toalett kan se ren ut och samtidigt myllra av farliga bakterier. Ditt rengöringsprogram måste kunna kontrollera dessa bakterier innan de skadar användare eller kan spridas vidare från toaletten. Du behöver rätt utrustning för att kunna utföra arbetet. Toalettrengöringsprodukter kommer i många olika format som har utformats för att passa den yta som ska rengöras och ge enkel applicering.

 

Typiska sanitetsprodukter inkluderar:

  • Allmänrengöring
  • Desinfektionsmedel
  • Rengöringsmedel för toalett
  • Glasrengöring
  • Golvrengöring
  • Särskilda rengöringsmedel för t.ex. kalkavlagringar.

 

Det är viktigt att rengöra på korrekt sätt och dessa noggrant utformade produkter ger endast goda resultat när de används i rätt koncentration, på rätt ytor och i kombination med rätt utförande. Det krävs mer än bara rengöring för att skapa en hälsosam, hygienisk toalett. En hälsosam, hygienisk toalett ska även ha ett fungerande rörsystem, effektiv inredning och påfyllda behållare och varuautomater. En kvalitetschecklista hjälper dig att uppfylla de höga standarder som du förväntar dig för din lokal. 

 

Lek inte kemist. Att blanda rengöringskemikalier, som till exempel innehåller blekmedel, med andra rengöringsprodukter kan skapa farlig kloringas. Bekanta dig med produkternas bruksanvisningar och säkerhetsblad före användning. Följ anvisningarna och var uppmärksam på varningarna. 

 

Läs mer om våra sanitetslösningar som rengör, sanerar och desinficerar områden med en hög luktreglerande nivå.