Alternativa vårdområden
Vi tillhandahåller lösningar som hjälper dina boende att förbli
hälsosamma och oberoende i en stödjande och ren miljö

Thumbnail Thumbnail

Diversey förstår att infektionsförebyggande är viktigt i alla miljöer som vården tillhandahålls och har resurser för att främja patientens, personalens och besökarnas säkerhet.

 

Integrering av produkter, procedurer, utbildning och validering kan ge förbättrad produktivitet och optimala resultat. Resurserna i de alternativa vårdområdena inkluderar alternativa miljöhygienlösningar utformade för att effektivt skapa säkra vårdområden för patienter och besökare och förbättra tillfredsställelsen. Vi fokuserar på de områden som är viktigast för våra kunder för att ge dem enastående produkter och lösningar.

Alternative Care Areas