Säkerhet

Som ett mångmiljardföretag med verksamheter i fler än 170 länder, mottar, tillverkar, hanterar, lagrar och distribuerar Diversey enorma mängder material – från råvaror till färdiga produkter. Med tanke på den omfattande volymen material som företagets verksamma inom leveranskedjan hanterar varje dag, är det svårt att tro att arbetsrelaterade skador skulle kunna undvikas. Och utan extrem ihärdighe skulle det nog vara så.

 

Därför är det en fantastisk bedrift att Diverseys globala leveranskedja som består av hundratals medarbetare världen över, inte hade några registrerade skador mellan den 1 augusti 2018 och den 31 januari 2019. Inte en enda. Detta är naturligtvis inte något man uppnår med bara lite tur.

Global säkerhetsgraf

Diversey är stolta över alla de åtgärder de vidtar under året för att säkerställa sina anställdas säkerhet. Att nå denna halvårs milstolpe är en bekräftelse på detta åtagande och återspeglar den säkerhetskultur i Diverseys leveranskedja som har utvecklats och vårdats i flera år. Några av kulturens viktiga delar inkluderar olyckstillbud, observationer om uppförande, pågående utbildning och att införliva säkerhet i det dagliga arbetet.

 

Leveranskedjans utveckling

Operativ excellens på alla Diverseys anläggningar är så mycket mer än kvalitet, effektivitet och produktivitet. Vi fokuserar även på att finna nya sätt att förbättra hållbarhetsutförandet på våra anläggningar. Diverseys mål Hjälpredor för livet strävar efter att minska energianvändningen, utsläpp av växthusgaser och avfall med 10 %, samt minska vattenanvändningen med 5 % innan 2025. Dessa mål normaliseras enligt produktvolym och 2018 kommer att användas som en ny baslinje.

 

Förutom att skapa vår nya baslinje, har vi utformat en arbetsgrupp i leveranskedjan som ska identifiera bästa praxis och integrera dem i vårt globala tillverkningsavtryck. Granskningar utfördes på Diverseys anläggningar världen över för att finna nya lösningar och bestämma vilka områden som behöver förbättras. Allteftersom dessa lösningar implementeras förväntar vi oss att vår baslinje från 2018 kommer att röra sig mot våra mål för 2025.

Hållbarhetsrapport 2019