INTEGRITETSPOLICY

Thumbnail Thumbnail

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy är inte en officiell översättning och tillhandahålls till dig som ett sätt att förstå ett originaldokument som finns på ett annat språk. Därför kommer den inte att tolkas som att den överensstämmer med den engelska versionen och den engelska versionen kommer att råda i händelse av avvikelser mellan den engelska versionen och denna översättning. Diversey påtar sig inget ansvar för fel, utelämnanden eller oklarheter i översättningen. Varje person eller enhet som förlitar sig på det översatta innehållet gör det på egen risk. Om du är i tvivel, se den officiella engelska versionen. Om du vill fästa vår uppmärksamhet på ett översättningsfel eller felaktighet, skicka ett e-postmeddelande till oss: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Diversey (kallas nedan ”företaget”) respekterar din integritet. Den här integritetspolicyn gäller personuppgifter (så som dessa definieras nedan) som vi samlar in via diversey.com och andra företagswebbplatser där det finns länkar till den här policyn (kallas nedan tillsammans ”webbplatserna”). Den här integritetspolicyn ingår i, är föremål för och regleras av de användarvillkor som gäller för den aktuella webbplatsen och som avtalats mellan dig och företaget (”villkoren”). Gällande termer som används, men inte definieras, i den här integritetspolicyn, se villkoren.

I den här integritetspolicyn beskriver vi vilka typer av uppgifter vi samlar in via webbplatserna, hur vi använder dem, vilka parter vi eventuellt kan komma att dela uppgifterna med och hur vi skyddar dem. Vi berättar också hur du kan nå oss om du vill be oss byta kommunikationsväg med dig eller om du undrar något om vår integritetspraxis.

Observera att den här integritetspolicyn inte omfattar våra affärspartners användning och röjande av uppgifter, trots att de kan erbjuda tjänster via våra webbplatser eller länka till våra webbplatser. Våra partners har egna policydokument där deras rutiner anges.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

När du besöker våra webbplatser och använder dem, t.ex. genom att registrera dig och skapa ett konto eller interagera med andra användare genom exempelvis återkopplingsfunktioner, kan du ombes uppge (och vi samla in) uppgifter som namn, e-postadress, postadress, hem-/mobiltelefonnummer, kontouppgifter för betalning (t.ex. kreditkortsuppgifter), demografiska eller andra personliga uppgifter (kallas nedan ”personuppgifter”). Nedan följer en kortfattad, allmän beskrivning av de typer av uppgifter som vi samlar in via webbplatserna:

Uppgifter som samlas in via enheter: Via företagets svit av smarta enheter, program och digitala spårningslösningar (t.ex. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak och IntelliConsult) samlas olika former av icke-personlig information in, till exempel uppgifter om enhetsanvändning, lokaliseringsuppgifter och affärsuppgifter. Om du använder våra program eller appar på en mobil enhet samlar vi eventuellt in lokaliseringsuppgifter från denna enhet, förutsatt att du samtyckt till sådan behandling. Sådana lokaliseringsuppgifter kan komma att matchas med andra data för att härleda personuppgifter.

Känsliga personuppgifter: Förutsatt att du samtyckt till behandling av sådana uppgifter kan vi samla in även uppgifter som avslöjar ras, etnicitet, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller som rör en individs hälsa eller vanor på arbetsplatsen. Sådan information kallas ibland ”känsliga personuppgifter”.

Om du loggar in på webbplatserna eller för att interagera med företaget på annat sätt med hjälp av ett externt socialt nätverk (t.ex. med ditt Facebook-, Google+-, eller LinkedIn-konto) kan vi samla in ditt namn och andra detaljer från det aktuella sociala nätverket och ditt konto. På våra karriärsidor kan du till exempel välja att använda ditt sociala nätverkskonto för att logga in eller (via vår tjänsteleverantör iCIMS) ge oss tillgång till en dynamisk meritförteckning som automatiskt uppdateras varje gång du uppdaterar ditt konto på det sociala nätverket. Du kan stoppa all pågående uppgiftsdelning via kontoinställningarna på det sociala nätverket.

 

Cookies

När du besöker webbplatserna kan både vi och tredje part samla in viss information på automatiserat sätt, med hjälp av teknik som cookies, webbserverloggar och webb-beacons. Cookies är små filer som placeras på din dator (eller vilken annan internetansluten enhet som helst) via webbplatser och e-postservrar och som sedan används för att unikt identifiera din webbläsare eller lagra information eller inställningar på datorn. I din webbläsare kan du eventuellt hitta information om hur du kan få meddelanden innan vissa typer av cookies installeras och om hur du kan begränsa, inaktivera eller ta bort vissa cookies. Observera dock att utan vissa cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser. När du går in på vissa av våra webbplatser anges t.ex. vissa nödvändiga cookies som används när du navigerar runt eller fyller i formulär på webbplatsen. Om du blockerar dessa cookies eller tar bort dem innan de löper ut kan det orsaka problem.

 

Uppgifter som samlas in automatiskt

Våra webbservrar kan automatiskt logga exempelvis följande uppgifter: typ av enhet och operativsystem du använder, webbläsartyp, domän, enhets-ID, IP-adress och andra systeminställningar, språk som används på systemet samt land och tidszon där enheten är belägen. I webbservrarnas loggar kan också information som adressen till den webbsida från vilken du hänvisades till vår webbplats och IP-adressen för den enhet du använder för att ansluta till internet lagras.

För att styra vilka webbservrar som installerar cookies och samlar in information på automatisk väg kan vi placera markörer som kallas webb-beacons på våra webbsidor. Webb-beacons är små filer som hjälper oss förstå webbplatsbesökarnas agerande. Vi kan använda liknande typer av teknik i e-postmeddelanden som vi skickar och som kan ge oss möjlighet att installera eller få tillgång till cookies samt att få reda på om du har fått e-postmeddelandet, om du öppnat det och om du då klickade på några länkar i meddelandet.

Därutöver lagrar vi uppgifter som du ger oss när du söker på webbplatser, gör beställningar eller förnyar tjänster (även rörande produkter du använder), redigerar din profil, kommunicerar med oss via telefon, e-post eller chattjänster eller på annat sätt bidrar till bloggar, anslagstavlor eller diskussionsforum.

 

Uppgifter som samlas in av tredje part

Vi använder webbanalystjänster från tredje part, t.ex. Google Analytics, på våra webbplatser. Dessa tjänsteleverantörer använder cookies och webb-beacons eller annan teknik för att hjälpa oss att analysera hur webbplatserna används. De uppgifter som samlas in med hjälp av sådan teknik (inklusive IP-adress i tillämpliga fall) delas med eller samlas in direkt av dessa tjänsteleverantörer, som med hjälp av uppgifterna analyserar hur du använder webbplatserna.

När du använder våra webbplatser kan tredje parter samla in personuppgifter om dina aktiviteter på internet över tid och på flera olika webbplatser. Exempelvis kan tredjepartsleverantörer av inbäddat innehåll och verktyg (t.ex. ett inbäddat Twitter- eller Facebook-flöde, ett inbäddat bloggkommentarssystem från DISQUS, eller ett socialt nätverk som du kan använda för att logga in på eller skicka information till våra webbplatser) på våra webbplatser samla in personuppgifter direkt från dig när du interagerar med innehållet eller verktygen.

Uppgifter om dina aktiviteter på våra webbplatser kan samlas in för att på andra webbplatser och onlinetjänster kunna visa dig annonser som anpassats efter dina intressen . Du kan välja om du vill att uppgifter ska samlas in i det syftet. Vi använder annonseringstjänster som administreras av tredje part. Inom ramen för dessa annonseringstjänster kan dina aktiviteter på internet spåras på automatisk väg, t.ex. med hjälp av de automatiserade tekniker som beskrivs ovan, och denna information kan användas för att visa dig annonser som skräddarsytts utifrån dina individuella intressen och/eller dina tidigare besök på våra webbplatser. Vi och tredjepartsleverantörerna kan använda första- och tredjepartscookies (enskilt eller tillsammans), såväl som andra automatiska metoder och de uppgifter som samlats in med sådana metoder och från andra källor, för att i) utforma, optimera och presentera annonser (inklusive annonser baserade på tidigare besök på våra webbplatser) och ii) rapportera om visning av annonserna, annan användning av annonseringstjänster och interaktion kring dessa annonsvisningar och annonseringstjänster (inklusive hur dessa hänger samman med besöken på våra webbplatser).

Vi samlar inte fler personuppgifter än vad som rimligen kan anses nödvändigt eller relevant för att du ska kunna utnyttja våra webbplatser och deras funktioner fullt ut och för att vi ska kunna tillhandahålla produkterna, andra tjänster eller support.

 

Hur använder vi uppgifterna vi samlar in?

De uppgifter om dig som vi erhåller när du besöker webbplatserna kan komma att användas för olika ändamål, inklusive följande:

 • Verifiera din identitet.

 • Behandla, utvärdera och svara på begäranden, förfrågningar och anmälningar från dig.

 • Skapa och administrera konton åt dig samt kommunicera kring detta.

 • Kontakta dig med direktmarknadsföring – om du samtyckt till detta.

 • Utföra den uppgiftsbehandling som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som företaget sålt eller licensierat till dig och/eller ditt företag.

 • Vid behov kontakta dig för att genomföra villkoren.

 • Ge dig tillgång till din användarprofil och webbplatshistorik.

 • Aggregera uppgifterna och ta bort de aspekter som gör det möjligt att identifiera enskilda individer, detta för att genomföra dataanalyser – förutsatt att du samtyckt till sådan behandling alternativt att lagen tillåter det. Häri ingår att skapa pseudonymiserade och anonymiserade data.

 • Driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (t.ex. utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommunikation, utföra marknadsundersökningar och dataanalyser, fastställa hur effektiv vår reklam och marknadsföring är och vidare hantera de uppgifterna, analysera och anpassa våra produkter, tjänster och webbplatser samt vår kommunikation, administrera webbplatserna samt utföra uppgifter i samband med bokföring, revision, fakturering, avstämning och indrivning – förutsatt att du samtyckt till sådan behandling alternativt att lagen tillåter det).

 • Behandla en eventuell jobbansökan från dig och kontakta dig gällande en möjlig anställning, baserat på den uppgifter du anger via webbplatserna.

 • Bekämpa och förebygga bedrägerier, otillåtna transaktioner, fordringar och andra skulder samt hantera riskexponering och kvalitet.

 • Följa och upprätthålla tillämpliga lagkrav och branschstandarder samt våra egna policyer och villkor.

 • Övervaka aggregerade mått på webbplatsanvändning, såsom totalt antal besök och visade sidor.

 • Tillhandahålla tjänster för anpassning och spårning.

 • Följa alla eventuella kommersiella avtal vi ingått med dig eller den organisation du arbetar för som anställd eller uppdragstagare och uppfylla våra skyldigheter enligt dessa.

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt eller relevant för ovanstående syften eller för att följa gällande lagstiftning, lösa tvister, felsöka eller bistå vid utredningar. När vi inte längre behöver personuppgifterna gör vi oss av med dem i enlighet med våra policyer för lagring och borttagning av uppgifter.

 

Överföring av uppgifter/överföring till tredjepartsleverantörer

Företaget kan överföra personuppgifter som samlats in från dig till en tredje part som tillhandahåller tjänster som företaget använder för att underlätta tillhandahållandet av produkterna, annat innehåll och andra tjänster. I den mån gällande lagstiftning tillåter det kan företaget komma att med tredjepartsintressenter dela automatiskt insamlade och andra aggregerade uppgifter som inte kan användas för att identifiera enskilda i syfte att hjälpa sådana tredjepartsintressenter förstå användning, visning och demografiska mönster för program, innehåll, tjänster, annonser, kampanjer och/eller funktionalitet som företaget erbjuder. I typfallet är villkoren för uppgiftsdelningen jämförbara med den här integritetspolicyn, och mottagarna får endast använda uppgifterna för det ändamål för vilket de tillhandahållits.

I den mån gällande lagstiftning tillåter det kan vissa personuppgifter också delas mellan våra dotterbolag och marknadsföringspartners för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan lämna ut personuppgifter till våra godkända distributörer så att de ska kunna kontakta dig för att svara på dina förfrågningar eller hålla dig informerad om nya aktiviteter.

Företaget kan använda tredjepartsleverantörer av betalningstjänster, som kan få del av dina personuppgifter i samband med behandling av en avgiftsbetalning eller någon annan transaktion som du genomför på webbplatserna.

Företaget överför sådana uppgifter till tredje part endast i den mån parten i ett avtal förbundit sig att erbjuda en skyddsnivå för uppgifterna som minst motsvarar som den som företaget tillämpar för de personuppgifter vi hanterar.

 

Överföringar till andra länder än där uppgifterna samlats in

Vi kan komma att överföra insamlade personuppgifter om dig till platser andra länder än det land där uppgifterna samlats in, exempelvis USA. Dataskyddslagarna i dessa länder kan skilja sig från lagstiftningen i det land där du ursprungligen tillhandahöll uppgifterna. Om vi överför dina uppgifter över nationsgränserna, skyddar vi dem i enlighet med den här integritetspolicyn och gällande lagstiftning.

 

Överföringar som krävs enligt lag

I den mån gällande lagstiftning tillåter det kan vi röja information om dig i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan förordning eller på grund av en rättsprocess såsom en stämning, ii) om vi ombeds göra det av offentliga organ såsom brottsbekämpande myndigheter, iii) när vi anser att så krävs för att undvika fysisk, ekonomisk eller annan skada eller förlust eller iv) i samband med en utredning av misstänkt eller konstaterad olaglig verksamhet.

 

Dina val

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter eller prenumerationsinställningar kan du kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss nedan. På vissa webbplatser kan du göra dessa val direkt genom att logga in på ditt konto. Du kan också avanmäla dig från e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll från oss genom att klicka på länken ”unsubscribe” (avanmäl) i ett av e-postmeddelandena. Ändringar som du gör i din profil börjar gälla när de har sparats i våra system i enligt med våra standardförfaranden för implementering av användarfrågor om personuppgifter.

Beroende på dataskyddslagstiftningen i ditt land kan du ha laglig rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som vi lagrar. Du kan också ha rätt att begära att vi rättar personuppgifter som du anser vara felaktiga. Om du vill begära rättelse enligt ovan, invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke till sådan behandling (rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen i vissa länder) kan du kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss nedan.

 

Opt-in (gällande känsliga personuppgifter)

Som nämnts ovan kan vi, om du samtycker till det, samla in känsliga personuppgifter. Om du vill ge ditt samtycke till att vi samlar in och använder känsliga personuppgifter om dig (vilket innefattar eventuell överföring till tredje part av sådana uppgifter) i syfte att tillhandahålla dig tjänster markerar du kryssrutan för ”opt-in” i användarinställningarna. Om det inte finns något alternativ som motsvarar dina önskemål eller om du har andra frågor ber vi dig kontakta oss direkt.

 

Opt-out (gällande överföringar till tredje part)

Vi överför personuppgifter till tredjepartspartners på det sätt som beskrivs i avsnittet om överföring av uppgifter. Om du vill motsätta dig att dina personuppgifter delas med  tredje part, eller begränsa sådan delning (opt-out), kan du ange detta genom att ändra inställningarna i din profil alternativt meddela oss detta via e-post eller det här opt-out-formuläret. Om du tidigare samtyckt (opt-in) till viss insamling och användning av personuppgifter kan du senare återkalla ditt samtycke (opt-out) genom att ändra inställningarna i din profil eller meddela oss via e-post. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på stort allvar. Trots detta kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder alltid eliminerar alla tänkbara säkerhetsrisker, och vårt ansvar är begränsat i enlighet med vad som anges i villkoren.

Företaget gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att garantera och skydda säkerheten för samtliga data, inbegripet alla eventuella personuppgifter om dig som vi samlat in via webbplatserna. Företaget vidtar vissa organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att garantera säkerheten för de personuppgifter vi samlar in via webbplatserna. Personuppgifter och andra data lagras i värdbaserade, säkra miljöer där datasäkerheten följer vedertagna branschstandarder. Företaget gör kommersiellt rimliga ansträngningar för se till att endast tredjepartsleverantörer som följer vedertagna branschstandarder anlitas i samband med insamling, lagring, värdtjänster, behandling och kvarhållning av data, inklusive personuppgifter.

Oaktat det föregående kan företaget inte fullt ut garantera att den information som företaget samlat in inte kan bli tillgänglig, röjas, ändras eller förstöras till följd av tekniska fel eller kringgående av våra säkerhetsåtgärder.

Det är också viktigt att du följer åtkomstreglerna (t.ex. kring hantering av inloggningsuppgifter) och andra tillämpliga bestämmelser i villkoren, så att du skyddar ditt konto och de enheter du använder för att besöka webbplatserna från obehörig tillgång.

 

Länkar till andra tredjepartswebbplatser och tredjepartsaktiviteter

För din bekvämlighet och information kan våra webbplatser innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser kan drivas av organisationer som inte är oss närstående företag. De länkade webbplatserna kan ha egna integritetspolicyer, som vi rekommenderar att du läser om du besöker dessa webbplatser. Vi har inget ansvar för innehållet på webbplatser som inte tillhör oss eller våra närstående företag, och inte heller för dessa webbplatsers användning eller integritetspraxis.

 

Klagomål

Om du har några klagomål gällande vår användning av personuppgifter kan du kontakta oss på adressen nedan.

 

Tvistlösning

Tvister hanteras i enlighet med villkoren.

 

HR-uppgifter

Företaget kan samla in personuppgifter i samband med jobbansökningar som inkommit via vår karriärsida, såsom meritförteckningar och annan information som kan vara relevant för specifika tjänster som utannonserats på våra webbplatser. Sådana personuppgifter omfattas av de villkor som anges här. För att kunna lämna in sådana personuppgifter via karriärsidan måste du lämna samtycke (opt-in).

 

Sammanslagning, förvärv och omorganiseringar

Om företaget eller dess tillgångar helt eller delvis omorganiseras, förvärvas eller slås samman med en tredjepartsenhet förbehåller vi oss rätten att i samband med denna händelse (sammanslagning, förvärv, försäljning eller annan händelse som ger ändrade kontrollförhållanden) överföra eller överlåta de uppgifter som vi samlat in från användare. I sådana fall kommer vi att kräva att aktuell köpare eller tredje part samtycker till att behandla dina webbplatser på ett sätt som ger minst samma skyddsnivå som bestämmelserna i denna integritetspolicy eller villkoren.

 

Prioritetsordning

Denna integritetspolicy omfattas av användarvillkoren, inklusive, utan begränsning, alla ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges däri. I händelse av konflikt mellan denna integritetspolicy och villkoren ska villkoren gälla.

 

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Företaget kan, efter eget gottfinnande och utan att på förhand meddela dig, när som helst uppdatera denna integritetspolicy, för att anpassa den efter ändringar i våra personuppgiftsrutiner eller gällande lagstiftning. Vi publicerar då den uppdaterade versionen på våra webbplatser och anger datumet för den senaste uppdateringen högst upp i dokumentet.

Besök den här sidan då och då om du vill hålla dig uppdaterad gällande ändringar i policyn. Vid ändringar som i betydande utsträckning påverkar dina rättigheter eller skyldigheter enligt policyn gör vi kommersiellt rimliga ansträngningar för att informera dig om ändringen. Du kan få informationen till exempel via ett meddelande till din e-postadress (om vi har den) eller genom att ett popupfönster eller liknande visas när du besöker webbplatserna första gången sedan de betydande ändringar gjordes. Den ändrade integritetspolicyn börjar automatiskt gälla från det datum då en uppdatering publiceras, med de förbehållen att a) vi inte utan ditt samtycke använder tidigare insamlade personuppgifter på något sätt som strider mot den integritetspolicy som gällde när vi erhöll uppgifterna och att b) du, om du inte godtar ändringarna i integritetspolicyn, kan avsluta ditt konto och din användning av webbplatserna. Om du fortsätter använda webbplatserna efter det att en ändrad eller uppdaterad integritetspolicy börjat gälla tolkas detta som att du har läst, förstått och godtagit den aktuella versionen av integritetspolicyn.

 

EU-invånare

Om du är bosatt i EU och använder vår webbplats för att köpa produkter eller tjänster som erbjuds EU-invånare eller om vi samlar, spårar och/eller behandlar eller överför personuppgifter från dig eller personuppgifter som du tillhandahåller oss via webbplatserna behandlas dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy, tillämpliga villkor samt kraven i allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679).

 

Överföringar utanför EU

Om du är bosatt i EU och dina personuppgifter samlas in via våra webbplatser kan det hända att vi överför dessa till tredje part för personuppgiftsbehandling eller personuppgiftsansvar i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Våra kommersiella överenskommelser med tredjepartsföretag som agerar personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig följer de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen (inklusive eventuella ändringar).

 

Opt-in

Alla besökare, med undantag för befintliga kunder till företaget eller den koncern det tillhör och personer som tidigare begärt information om företagets produkter och tjänster, har rätt att ge sitt samtycke till insamling, spårning och användning av personuppgifter (opt-in). Vi samlar inte in några personuppgifter från dig om du inte uttryckligen godtar våra rutiner för uppgiftshantering så som de beskrivs i detta integritetsmeddelande. Vårt opt-in-formulär: Diversey samlar in, spårar och kan eventuellt överföra personuppgifter som du tillhandahåller via den här webbplatsen eller som Diversey erhåller via automatiserade verktyg, cookies och andra metoder för datautvinning. Diversey använder sådana personuppgifter för att tillhandahålla och leverera tjänster kopplade till de produkter och tjänster du använder via våra webbplatser, för att utföra dataanalyser och för att lagra och behandla dina uppgifter i enlighet med gällande lag samt för andra funktioner som beskrivs i integritetsmeddelandet. Om du samtycker till sådan användning av dina personuppgifter (opt-in) markerar du kryssrutan nedan.  Ja: ________

 

Återkallat samtycke/opt-out och rättelser

Alla besökare har rätt att neka till insamling eller användning av sina uppgifter (opt-out) och att återkalla sitt samtycke. Observera att om du återkallar ditt samtycke kan det begränsa våra möjligheter att tillhandahålla dig vissa tjänster och utföra vissa funktioner. Du kan dock fortsätta använda webbplatserna i enlighet med villkoren och integritetspolicyn.

Du kan också begära att få se och ändra dina uppgiftspreferenser, säkerhetsinställningar och samtyckespreferenser på ditt kontos kontrollpanel (förutsatt att du skapat en användarprofil på vår webbplats) eller genom att skriva ett e-postmeddelande till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Dessutom kan du som EU-invånare, via länken till våra kontaktuppgifter nedan, också neka till uppgiftsinsamling (opt-out) eller återkalla ditt samtycke, be oss rätta fel i insamlade eller inlämnade uppgifter samt begära att dina personuppgifter ska raderas eller tas bort. Om du återkallar ditt samtycke tas de aktuella insamlade personuppgifterna bort eller raderas av företaget.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, om du vill att vi ska uppdatera uppgifter vi har om dig eller om du vill ändra dina inställningar kan du kontakta oss på adressen nedan.

Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD

privacy@diversey.com

 

25.04.19 SB