Hållbarhetsrapport

Thumbnail Thumbnail

Diversey har alltid värderat miljövänligt förvaltarskap som en effektiv affärsstrategi.

 

Att eliminera avfall inom våra verksamheter och bli mer resurseffektiva på alla Diverseys anläggningar driver miljöutvecklingen framåt och ger finansiell avkastning på investeringarna. Dessutom sträcker sig vårt miljöåtagande längre än våra verksamheter. Vi försöker även att minska avfall, konservera vatten och spara energi på våra kunders anläggningar genom att leverera innovationer som fokuserar på hållbarhet. Vår inställning till produktdesign ligger också i framkant, där vi tittar närmare på källmaterialen i våra produkter för att säkerställa säkert och miljövänligt förvaltarskap genom hela värdekedjan.

Miljömål för 2025 informationsgrafik

 

Diverseys hållbarhetsåtagande är tydligt i våra hållbarhetsrapporter som först påbörjades 2004. Vi har även uppvisat goda resultat som har erkänts genom vårt partnerskap med WWF och Climate Savers, ledarskap i Carbon Disclosure Project, hjälp med Alliance for Water-förvaltarskapet, mottagandet av Asean Corporate Sustainability-priset, och många andra prestationer. 

Mål för 2025 informationsgrafik människor

 

Hållbarhet kommer att förbli en väsentlig del av vår verksamhet, våra anställda och våra nya innovationer i framtiden. Miljöutmaningarna som världen nu står inför måste adresseras av ledande företag som vill omvandla sina industrier med effektiva, tekniska och hållbara metoder. Diversey kommer att fortsätta sin hållbarhetsresa med fokus på positiva sociala, miljömässiga och ekonomiska förbättringar.

Mål informationsgrafik lösningar.png