Program för socialt ansvar
Hjälpredor för livet 

CSV Header CSV Header

Diverseys program för socialt ansvar uppmuntrar samarbete med olika partners i världen i syfte att förbättra människors liv i de samhällen vi bedriver verksamhet. Voluntärarbete, katastrofhjälp och produktdonationer utgör en del av Diverseys ansträngningar att vara en god företagsmedborgare. Men det som skiljer Diversey från andra företag är att vi utökar vårt sociala ansvar till att omfatta skapandet av gemensamt värde. Genom att samarbeta med kunder och icke-statliga organisationer kan vi möta gemensamma sociala och miljömässiga utmaningar. Ömsesidigt fördelaktiga program såsom Soap For Hope och Linens For Life behandlar hållbarhetens alla tre beståndsdelar, med sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar.

 

SOAP FOR HOPE™

Fler än 7 miljoner barn dör varje år på grund av sjukdomar som skulle kunna förebyggas med hjälp av handtvätt. Och varje år genererar ett typiskt hotell på 400 rum 3,5 ton i tvålavfall. Avfallet går antingen till deponi eller fraktas till en global återvinningsanläggning, vilket kostar hotellen enorma summor. 

Därför startade vi Soap for Hope, vilket lär risksamhällen att ta vara på hotellens tvålbitar och omvandla dem till nya tvålar.

Soap For Hope

 

LINENS FOR LIFE™

Linens for Life har ett enkelt men mäktigt mål: att stärka och hjälpa människor som påverkats av katastrofer med stöd från Diversey och dess hotellkunder. Med hjälp av det här programmet kan flera familjer i ett samhälle försörja sig på att omvandla linnen som kasserats av hotell till nya och användbara produkter som de sedan kan sälja. Samtidigt kan hotellen återvinna oönskade linnen på ett sätt som gör verklig skillnad samtidigt som de hjälper människor som har förlorat allt de äger i naturkatastrofer och som bor i flyktingläger.

Dessa människor får grundutbildningar i att sy och använda symaskiner som donerats av Diversey. En lokal välgörenhetsorganisation utbildas för att driva programmet. När deltagarna är utbildade får de arbeta i flyktinglägrens kommunala byggnader och ge nytt liv till det linne som donerats av hotellen. Produkter inkluderar örngott, tygpåsar och enkla kläder, som sedan säljs för att försörja tillverkarna.

Linens For Life