Integrerade städmaskiner

Thumbnail Thumbnail

Vår integrerade TASKI städmaskiner erbjuder marknadens mest innovativa skurmaskiner, dammsugare för torrt och blött golv, skumanläggningar, singelskur- och mattvårdsmaskiner.

 

Vårt TASKI-maskinutbud erbjuder en fantastisk sammanlagd ägandekostnad och varje TASKI-maskin du köper bidrar till kostnadsbesparingar under sin livstid jämfört med konkurrerande standardmaskiner!

 

Dessutom anpassas hanteringen av din maskinpark utefter dina behov och ger en hög avkastning på dina investeringar.

 

Vår unika, integrerade golvvårdslösning garanterar maximal drifteffektivitet. TASKI:s golvvårdsutrustning, tillsammans med våra innovativa produktformuleringar och doseringssystem, garanterar optimala resultat till en fantastisk kostnad.

 

Dessutom bidrar hälso- och säkerhetskomponenterna till förbättrade resultat och produktivitet.