SmartDose
Perfekt dosering varje gång.

Thumbnail Thumbnail

Ger bättre kostnadskontroll än något annat doseringssystem. 

Vår SmartDose-doseringsflaska ger enkel och exakt dosering av koncentrerade rengöringsprodukter. Med hjälp av den droppuppsamlande pipen och flaskhuvudet minimerar flaskan kontakt med koncentrerade rengöringskemikalier. Varje flaska kan ge två olika doseringar med koncentrat, vilket ger korrekt utspädning och förbättrade rengöringsresultat. Den ergonomiska utformingen innebär att den är bekväm och enkel att använda. Den bärbara flaskan är enkel att ta med sig. Välj bara önskad doseringsikon, dra upp pumpen en gång, och tryck sedan ned för att dosera korrekt mängd koncentrerat rengöringsmedel.

Diversey Smart doseringssystem för korrekt mängd tvättmedel

Enklare 

 • Minimal utbildning krävs 
 • Lättförståeliga ikoner 
 • Ingen vattenanslutning krävs 
 • Underhållsfritt system 

 

Säkrare 

 • Minimal kemikaliekontakt för användare 
 • Ingen farlig påfyllning 
 • Dropp- och spillsäker förpackning 

 

Smartare 

 • Ger rätt mängd för flaskor, hinkar och skurmaskiner 
 • Eliminerar höftningar eller behovet av komplicerade uträkningar 
 • Förhindrar för låg/hög dosering 
 • Kontrollerar kostnader 
 • 100 % återvinningsbar