SURE
Naturlig, säker och hållbar rengöring

Thumbnail Thumbnail

För skinande rena lokaler

 

Människor mår och andas bättre i lokaler som har rengjorts med miljövänliga SURE-rengöringsprodukter. Minska kemikalieanvändningen i dina lokaler och förbättra dina anställdas och gästers hälsa och välmående. Golv, väggar, glas, toaletter och mycket mer blir naturligt rena med SURE.

 

SURE Interior & Surface Cleaner


Koncentrerat allrengöringsmedel för hårda ytor, såsom golv, väggar, dörrar, tak och allmän interiör. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Cleaner & Degreaser


Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Glass Cleaner


Bruksfärdigt rengöringsmedel för effektiv glasrengöring och fönsterputsning. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Washroom Cleaner

 

Koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Washroom Cleaner & Descaler 

 

Koncentrerat högeffektiv surt rengöringsmedel för daglig och periodisk rengöring av vattentåliga hårda ytor i badrum. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Toilet Cleaner


Bruksfärdigt kraftfullt rengöringsmedel för effektiv borttagning av kalk och andra avlagringar från toalettskålar och urinoarer. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Floor Cleaner


Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga hårda golv. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive hinkmetoden och rengöring med skurmaskin. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

QuattroSelect

 

SURE-sortimentet finns tillgängligt i den högeffektiva utspädningsplattformen QuattroSelect som har utformats för flera användare och olika produktkrav i medelstora till stora byggnader.

 

  • Effektivt - levererar alltid rätt utspädning med optimal påfyllningshastighet
  • Säkert - stängt, låsbart system som förhindrar användare från att komma i kontakt med koncentrerade kemikalier
  • Enkelt - upp till fyra koncentrerade kemikalier med fyra olika utspädningar kan produceras för alla dagliga rengöringsbehov
  • Hållbart - en påse ger upp till 2 500 l jämfört med samma produkt i ett bruksfärdigt format. Detta resulterar i besparingar av transport, förvaring samt minskat förpackningsavfall.

 

SURE Interior & Surface Cleaner

100920826-SURE Interior _ Surface Cl. i QS-påse-RGB-300x300px.png

Koncentrerat allrengöringsmedel för hårda ytor, såsom golv, väggar, dörrar, tak och allmän interiör i en flexibel QuattroSelect-påse som kan användas med QS-dispensersystemet. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Cleaner & Degreaser

100920830-SURE-Cleaner-_-Degreaser-i-QS-påse-RGB-300x300px.png

Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar och bordsytor och golv i en flexibel QuattroSelect-påse som kan användas med QS-dispensersystemet. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Washroom Cleaner

100920822-SURE-Washroom-Cleaner-i-QS-påse-RGB-300x300px.png

Koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin i en flexibel QuattroSelect-påse som kan användas med QS-dispensersystemet. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Washroom Cleaner & Descaler

100920822-SURE-Washroom-Cleaner-i-QS-påse-RGB-300x300px.png

Koncentrerat högeffektiv surt rengöringsmedel för daglig och periodisk rengöring av vattentåliga hårda ytor i badrum i en flexibel QuattroSelect-påse som kan användas med QS-dispensersystemet. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Floor Cleaner

100920828-SURE Floor Cleaner QS-påse-RGB-300x300px.png

Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga hårda golv i en flexibel QuattroSelect-påse som kan användas med QS-dispensersystemet. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive hinkmetoden och rengöring med skurmaskin. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SmartDose

 

SURE-sortimentet finns även tillgängligt som det mycket innovativa, flyttbara och praktiska SmartDose-doseringssystemet för små verksamheter och alla dagliga rengöringsbehov. SmartDose minskar miljöavtrycket jämfört med standard- och bruksfärdiga produkter genom minskad mängd förpackning, produkt, förvaring och transport.

 

  • Effektiv - exakt dosering som ger konsekventa rengöringsresultat
  • Effektivt - perfekt för all typ av daglig rengöring
  • Säkert - förslutet system för maximal säkerhet och kostnadskontroll
  • Enkelt - smart pump för olika shotstorlekar för rengöring i diskho, med spray eller hink, vilket ger minskad användarutbildning
  • Hållbart - mindre förpackningsmängd, förvaring och transport jämfört med bruksfärdiga produkter

 

SURE Interior & Surface Cleaner

100920827-SURE Interior _ Surface SmartDose-1.5L-RGB-300x300px.png

Koncentrerat allrengöringsmedel för hårda ytor, såsom golv, väggar, dörrar, tak och allmän interiör i ett enkelt SmartDose-system. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Cleaner & Degreaser

100919510-SURE Cleaner _ Degreaser SmartDose-1.5L-RGB-300x300px.png

Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar och bordsytor och golv i ett enkelt SmartDose-system. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Washroom Cleaner

100920823_SURE_Washroom_Cleaner_SmartDose_1.4L.png

Koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin i ett enkelt SmartDose-system. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Washroom Cleaner & Descaler

 100924870-SURE Washroom Cleaner & Descaler SmartDose-RGB-300x300px.png

Koncentrerat högeffektiv surt rengöringsmedel för daglig och periodisk rengöring av vattentåliga hårda ytor i badrum i ett enkelt SmartDose-system. Miljömärkt med EU Ecolabel.

 

SURE Floor Cleaner

 MU-100920829-SURE_Floor_Cleaner_med_SmartDose-CMYK-20x20cm.jpg

Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga hårda golv i ett enkelt SmartDose-system Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive hinkmetoden och rengöring med skurmaskin. Miljömärkt med EU Ecolabel.