Akutvård
Vägen till säkrare patientvård

Thumbnail Thumbnail

Varje år drabbas miljontals patienter av vårdrelaterade infektioner. Vi jobbar hårt för att ändra på det.

 

Anläggningar står inför ökad etisk och ekonomisk press för att förbättra patientresultat, och allteftersom infektioner fortsätter att ta människors liv, liksom den världshotande antibiotikaresistensen, har det aldrig varit viktigare att skapa säkrare och mer tillfredsställande sjukvårdsmiljöer. Diversey förser alla nödvändiga produkter för att kunna utplåna vårdrelaterade infektioner, inklusive rengöringslösningar för akutvård.

 

Våra infektionsförebyggande lösningar kombinerar hand- och miljöhygien, med riktad desinfektion, vilket kan vara avgörande för att minska överföringen av patogena bakterier. Våra köks- och tvättlösningar har utformats med livsmedels- och patientsäkerhet i åtanke. Genom integrationen av produkter, procedurer, utbildning och validering, förser Diversey förbättrad produktivitet och optimala resultat. Vi fokuserar på patienten och förser en säker och tillfredsställande sjukvårdsmiljö.

Vårdens nyckelområden