Vår historia

Diversey Our History_banner Diversey Our History_banner
Tidslinje

 

1923

Diversey Corporation grundades den 4 augusti 1923 av August Kochs och hans son Herbert W. Kochs, som ett dotterbolag till deras Chicago-baserade industriella städfirma, Victor Chemical Works, som hade grundats två årtionden tidigare, år 1902.

 

Kochs ville ge deras nya verksamhet ett namn som “inte begränsade dem, ett namn som inte hade någon innebörd och inte betydde något”. De diskuterade detta över en lunch på en restaurang på Diversey Avenue i Chicago. När Kochs den äldre tittade ut och såg gatuskylten kom han på sitt namn. Herbert förblev styrelseordförande för Diversey, Inc. i 35 år.  

 

1950

I december 1950 påbörjade Diversey Corp. sin verksamhet som en separat affärsenhet efter en börsintroduktion på 143 000 stamaktier från F. Eberstadt & Co., Inc.

 1978 ‒ Molson

År 1978 fortföljde The Molson Companies Limited (Nordamerikas äldsta bryggeri) en strategisk diversifiering som inkluderade inköp av specialiserade kemikalier. Företaget erbjöd Diversey Corp. 28 dollar per lagerandel, vilket gjorde det till Molsons första stora nordamerikanska förvärv. Herbert Kochs förblev styrelseordförande tills han gick i pension år 1979.

 

Två år senare förvärvade Molson även den amerikanska städfirman BASF Wyandotte Corporation, som tillverkade specialiserade kemikalier för livsmedels- och kommersiella tvättfirmor. Den påföljande sammanslagningen av BASF och Diversey i Kanada gjorde Molsons kemikalieavdelning till den näst största inkomstkällan. Sammanslagningen ökade snabbt Diverseys marknadsandel i USA. Den specialiserade kemikalieavdelningen hade därmed den största, världsomspännande närvaron i kemikaliebranschen, och representerade 36 länder med 52 produktionsanläggningar. För att kunna bibehålla sin fördel betonade Diversey utvecklingen av produkter och tekniker med världsomspännande applikationer.

 


 

1996 ‒ Unilever

Allteftersom Molson sakta men säkert utvecklade marknaden för rengöringskemikalier såldes det mesta av Diversey till den brittisk-holländska, transnationella konsumentvarufirman Unilever år 1996. Förvärvet av Northbrook år 1996 resulterade i att Diversey Corporation i Illinois skapade DiverseyLever genom att slå sig samman med Lever Industrial International. I juni 2001 låg DiverseyLevers proformaförsäljning uppskattningsvis på 1,654 miljarder dollar. De nordamerikanska verksamheterna låg belägna i Cincinnati, Ohio, som var ett centrum för Unilever-aktivitet.

 


 

2002 ‒ Johnson Wax Professional

Allteftersom Unilever började fokusera mer på konsumentverksamhet såldes DiverseyLevers institutionella och industriella städverksamhet till Johnson Wax Professional (JWP) i Racine, Wisconsin i USA år 2002. Unilever behöll sin 33-procentiga egetkapitalandel i den nysammanslagna JohnsonDiversey-verksamheten.

 

Förvärvet resulterade i det näst största företaget på den institutionella och industriella (I&I) marknaden med ca 2,6 miljarder dollar i försäljning. Företaget kombinerade två globala städ- och hygienindustrier med minimal överlappning på marknaden ‒ Johnson Wax Professional specialiserade sig golvvård och hushållning, och DiverseyLever på varutvättning, tvätt och livsmedelstillverkning/-hygien.

 

2009

I juli 2009 minskade Unilever sin egetkapitalandel i JohnsonDiversey till 4 procent. Samtidigt meddelade JohnsonDiversey att Clayton, Dubillier & Rice, Inc. (CD&R) skulle ta en 46-procentig egetkapitalandel som en del av ett mer omfattande rekapitaliseringsinitiativ. Diverseys namn såldes, liksom andra varumärken som exklusivt användes av DiverseyLevers verksamheter. DiverseyLever sålde även vissa av Unilevers varumärken till professionella kanaler och hämtköpskanaler.

 

2010

JohnsonDiversey, Inc. och JohnsonDiversey Holdings, Inc. meddelade den 1 mars 2010 att de två verksamheternas styrelser hade godkänt att ändra de båda bolagsnamnen. JohnsonDiversey, Inc. ändrade sitt namn till Diversey, Inc. and JohnsonDiversey Holdings, Inc. ändrade sitt till Diversey Holdings.  

 


 

2011 ‒ Sealed Air, Corp.

Den 1 juni 2011 meddelade Sealed Air Corporation sin avsikt att köpa Diversey, Inc. År 2013 offentliggjorde Sealed Air nya avdelningsstrategier och skapade affärsenheterna Food Care, Product Care och Diversey Care. I oktober 2016 offentliggjorde Sealed Air sina planer om att skapa en ny Diversey Care-avdelning tillsammans med livsmedelshygiens- och städverksamheten inom Food Care-avdelningen.

 


 

2017 ‒ Bain Capital Private Equity

I mars 2017 meddelade Bain Capital Private Equity att de skulle köpa Diversey Care-avdelningen från Sealed Air och att livsmedelshygiensverksamheten som var en del av Food Care-avdelningen skulle hanteras som ett enskilt företag. Försäljningen slutfördes den 6 september 2017 och företaget återtog återigen sitt ursprungsnamn, Diversey, Inc.

 

Den 4 augusti, 2018 firade Diversey 95 år av innovation. 

Diversey 95 år