Plant based cleaning products SURE Plant based cleaning products SURE

Certifierade rengöringsprodukter

Frivilligt och oberoende 

Att besluta sig för frivillig produktcertifiering innebär att man arbetar för ständiga förbättringar.

För de högsta standarderna är det nödvändigt att upprätthålla etablerade kvalitativa standarder genom regelbundna oberoende bedömningsaktiviteter.

SURE:s certifiering lyfter fram de specifika egenskaperna hos våra produkter som sträcker sig bortom säkerhet och kvalitet och kommunicerar produktens eget unika värde.

 

eco certified cleaning product SURE

 

Cradle to cradle certtified cleaning product

 

 

 

Cradle to Cradle

är ett globalt erkänt mått på säkerhet,

mer hållbara produkter för en cirkulär ekonomi.

 

För att få certifieringen bedöms produkternas miljömässiga och sociala prestanda i fem kritiska hållbarhetskategorier:

  • Materialhälsa: Säkerställer att material är säkra för människor och miljö
  • Produktcirkularitet: Stödjer en cirkulär ekonomi genom regenerativa produkter och processdesign
  • Ren luft och klimatskydd: Främjar ren luft, förnybar energi och minskning av skadliga utsläpp
  • Förvaltning av vatten och mark: Stödjer rent vatten och hälsosamma mark
  • Social rättvisa: Respekterar mänskliga rättigheter och bidrar till ett rättvist och jämlikt samhälle

För varje kategori tilldelas produkterna en prestationsnivå (Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum). En produkts lägsta uppnådda kategorinivå avgör dess övergripande certifieringsnivå. Certifieringen måste förnyas vartannat år. GOLD-certifikat har utfärdats för alla SURE-produkter*.

 

test

EU eco label certified cleaning product

 

EU Ecolabel

är Europeiska unionens officiella

frivillig märkning som erkänner miljöexcellens.

 

 

 

För att tilldelas EU Ecolabel måste varor och tjänster uppfylla höga miljöstandarder under hela sin livscykel: från utvinning av råmaterial via produktion, distribution till kassering.

Detta produktkriterium för rengöringskategorin i EU Ecolabel representerar en helhetssyn, som sträcker sig från begränsningar av användningen av farliga ämnen, hållbar anskaffning av råvaror, återvinningsbarhet och utformning av förpackningar, till att ge korrekt vägledning för produktens användning.

 

 

*Förutom SURE avkalkningsmedel och produkter i Ace Care som kommer att få ett certifikat inom kort.