Hållbarhetspolicy

Thumbnail Thumbnail

Det är Diverseys ansvar att driva en hållbar verksamhet som uppfyller alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och miljölagar. Våra anställdas, kunders och samhällens hälsa och säkerhet, samt förebyggandet av miljöskador, är några av Diverseys främsta ansvar. Diversey åtar sig att regelbundet förbättra verksamheten, förse säkra arbetsförhållanden för anställda och främja säker utformning, användning och hantering av våra produkter.

 

Vårt miljöåtagande stödjer hållbar produktion, användning och kassering av Diverseys produkter. Vi strävar också efter att göra förstklassig säkerhet och miljö till en del av vårt resultatstyrningssystem. Varje anställd förväntas uppmuntra dessa mål som en del av hans eller hennes uppgifter.