Hållbarhet inom professionell städning

Fakta och myter om hållbarhet inom professionell städning.

 

Sustainability claims in professional cleaning Sustainability claims in professional cleaning
Antoine Rocourt Diversey
European Marketing Director Sustainable Development
Jun 29, 2023

"Hållbarhet" är en bred term som kan förklaras på många sätt.

Med det kommer många påståenden och antaganden om hållbarhet som inte alltid är helt korrekta.

För att klargöra de vanligaste tvetydigheterna har vi sammanställt en översikt över fakta och myter om hållbarhet med avseende på professionell rengöring.

 

Fakta eller myt? "Hållbarhet avser endast miljöaspekter"

Myt. Grönt kommer i många nyanser ! Förvirringen uppstår eftersom människor tror att hållbarhet uteslutande handlar om miljön. Det gör det inte. Hållbarhet innebär att säkerställa en god balans mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av affärsverksamhet.

 

Fakta eller myt? "Hållbarhet är dyrt" 

Myt. Hållbara produkter behöver inte vara dyrare än vanliga produkter. Särskilt inte hos Diversey. Vi har exempelvis valt att certifiera våra diskmedel med EU Ecolabel och/eller Nordic Swan. Våra kunder betalar ett liknande pris för dessa produkter.

 

Fakta eller myt? "En produkt märkt med EU Ecolabel har en minskad påverkan på ekosystemen"

Fakta. EU Ecolabel är den officiella europeiska miljömärkningen. Märkningen tilldelas endast produkter med minskad påverkan på miljön jämfört med liknande produkter.

 

Fakta eller myt? "Våra produkter är biologiskt nedbrytbara".

Fakta och myt. Du har kanske hört detta oftare som ett säljargument. Strikt sett är alla produkter nedbrytbara och organiska föreningar är biologiskt nedbrytbara. Ytaktiva ämnen i tvättmedel och rengöringsmedel regleras i Europa genom Detergents Regulation. Denna europeiska lagstiftning kräver fullständig biologisk nedbrytbarhet för alla ytaktiva ämnen i tvättmedel och rengöringsmedel. Denna förordning fastställer de tester som ska användas för att bevisa nedbrytbarhet. Fullständig biologisk nedbrytning innebär att ämnet helt bryts ner av mikroorganismer (bakterier) till kolsyra, vatten och eventuellt mineraliska salter.

 

Fakt eller myt? "För att rengöra hållbart bör jag bara använda miljömärkta produkter"

Myt. Hållbarhet sträcker sig bortom märkningen. Överdosering av en miljömärkt produkt är fortfarande skadligt för miljön. Korrekt dosering minskar miljöpåverkan. Samtidigt som vi stödjer att exempelvis EU Ecolabel spelar en viktig roll i ditt val av ett hållbart alternativ, utvidgar vi vår hållbarhetsvision bortom miljöcertifiering, för att hjälpa dig med dina bredare hållbarhetsmål. Grönare och säkrare kemi är viktigt, men inte på bekostnad av frakt-, produkt-, förpackningsavfall.

Att använda ett doseringssystem bidrar till kostnadseffektivitet och säkerhet, och gör också din verksamhet mer hållbar med mindre påverkan på miljön genom minskad produktion, transport, lagerhållning, användning och avfallshantering. Du sparar upp till 99,6% i förpackningsmaterial jämfört med färdigblandade produkter genom att använda t.ex. doseringssystemet QuattroSelect.

Cleaning Chemicals Dispenser Diversey

 

Fakta eller myt? "En färdigblandad produkt skapar mer plastavfall och transport"

Fakta. Användning av högkoncentrerade produkter istället för färdigablandade flaskor, minskar betydligt miljöpåverkan genom att minska förpackningsavfall och transport..

 

Fakta eller myt? "Miljömärkta tvättmedel fungerar inte lika bra"

Myt. Flera studier har visat att prestandan hos miljömärkta rengöringsmedel är lika bra som andra rengöringsmedel.

 

Fakta eller myt? "Du behöver definitivt använda större mängd produkt med miljömärkta rengöringsmedel!"

Myt. Hållbara rengöringsmedel är lika effektiva som vanliga rengöringsmedel, vid samma dosering. Ingen extra dosering behövs.

 

Fakta eller myt? "Ett doseringssystem minskar påverkan på miljön"

Fakta. Produkter kräver lagringsutrymme, genererar förpackningsavfall och behöver transporteras. Användningen av högkoncentrerade produkter i lättviktspackningar minskar mängden plastförpackningar och minskar mängden gods som behöver transporten eftersom du inte behöver transportera mer vatten än nödvändigt: Vatten tillsätts senare på plats för att ge den slutliga brukslösningen.