Ständiga förbättringar
Aldrig helt nöjda, alltid redo att förbättra

Thumbnail Thumbnail

Diversey är den globala ledaren inom hygienlösningar, med specifik och ledande expertis inom hotell- och besöksnäringen.

 

Utbildning och procedurer 

Varje Diversey-lösning kommer med ett omfattande inbyggt utbildningsprogram. Vare sig det gäller en nybörjarutbildning, vidareutbildning eller anpassad utbildning för specialitets-/problemlösning, säkerställer Diverseys tekniska driftteam att dina anställda har rätt kunskap för att använda utrustningen och lösningarna på rätt sätt.

 

Värderapportering

Tidsenlig och korrekt rapportering är grundläggande för Diverseys drift. Våra serviceteam använder toppmoderna rapporteringsverktyg för att granska, kontrollera och rapportera aktuella och potentiella problem, samt rapportera om förbättrade resultat.

 

Doseringskontroll

Diverseys system för doseringskontroll fokuserar på doseringslösningar, anställdas säkerhet och användarvänlighet. Utrustningen underhålls av Diverseys tekniska specialister och lånas ofta ut gratis till våra kunder.

 

Konsulttjänster

Omfattande lokala och internationella, erfarna och kunniga programspecialister ger Diversey möjligheten att utvärdera och föreslå förbättringar vad gäller metoder och interna processer för att öka effektiviteten och säkerheten.

 

Produktsystem

Ett flertal utvalda produkter och system för att säkerställa effektivitet, säkerhet och enkelhet. Våra hygienlösningar förlitar sig ofta på koncentrerade kemikalier med doseringsutrustning som är säkra och enkla att använda.

 

Installationer och support

Varje Diversey-installation följer samma process för att säkerställa att ändringen påverkar kundernas drift så lite som möjligt. Support för all utrustning och rengöringsmedel finns tillgängligt på webbplatsen och Diverseys tekniska kundtjänst hjälper till vid behov.

 

Hållbarhet

Vi anser att hållbarhet och lönsamma fiansiella resultat kan gå hand i hand. Lösningar som skyddar miljön är mer lönsamma och bidrar till bättre affärer både nu och i framtiden. Samtidigt kan vi uppfylla våra förpliktelser till samhället i stort, vilket är en viktig del av Diverseys åttaganden

 

Ständiga förbättringar

 

Diversey ger kunder ett program med:

  • Bästa doseringssystem för att garantera lägsta användningskostnad
  • Anpassad utbildning, både fysisk och webbaserad via Diverseys e-inlärningsplattform (inklusive kundspecifika utbildningsvideor)
  • Landsomfattande service som inriktar sig på att förse dig med den bästa lösningen. Detta inkluderar förmågan att utföra livsmedelssäkerhetsrevisioner.