Utmärkt service
Inga problem, vi har lösningen

Thumbnail Thumbnail

Säkerställa en bra kundupplevelse

 

Servicebedömning som proaktivt övervakas av  Diverseys serviceleverantörer. Planer för kontinuerlig förbättring som utvecklas med syftet att uppfylla mål. Alla Diverseys serviceteam bedöms efter servicekvaliteten.

 • Anpassat för att uppfylla dina behov
 • Servicebesök registreras i iMAP som är  tillgängligt dygnet runt via internet
 • Servicerapportering baserat på undantag, men med tydliga förbättringsåtgärder, samt rapportering till klientens anläggning
 • Servicebesök och -resultat granskas med platsledningen och undertecknas.
 • Uppladdade rapporter distribueras automatiskt till alla ansvariga parter.

 

Betala för vad du behöver och vill ha

 • Vi anpassar vår service efter dina behov och krav.
 • Diverseys tjänsteteam är servicedrivet. Detta betyder att vi inte korsförsäljer, utan fokuserar på efterlevnad av de avtalade programmen, implementeringen av de avtalade lösningarna och utbildning.
 • Vi erbjuder:
  • Rutinmässiga servicesamtal
  • Samtal vid nödfall
  • Granskning av livsmedelssäkerhet

 

Det är människorna som räknas

Utbildning, instruktioner och stödmaterial

 • Anpassade driftmanualer (SOP)
 • Utbildning och instruktioner för nybörjare
 • Arbetsutbildning under servicebesök
 • Stödmaterial och väggplanscher

 

E-kurser: Diverseys Learning Academy

 • Tillgänglig på flera språk, dygnet runt
 • Anpassad utbildning för dig och dina anställdas behov
 • Anpassad rapportering och övervakning av anställdas färdigheter och behov

 

Vårt serviceteam

 • Följdriktighet Vi har ett nationellt avtryck
 • Ledande experter inom olika fält
 • Rapportering tillgänglig dygnet runt
 • Enhetlig verksamhet över hela USA

 

5-stjärnigt övervakningsprogram

 • Bedöm och spåra Diversey-program & Diversey-specialister på dina platser
 • Två enkla frågor baserat på en 5-stjärnig bedömning
 • Platserna får omedelbara rapporter