System för datahantering
 

Thumbnail Thumbnail

SmartView ger dig fullständig insyn och kontroll över din verksamhet, samtidigt som det minskar dina administrativa kostnader. 

 

Realtid: En avgörande faktor för framgångsrik hantering av resurser och resultat.

SmartView är ett webbaserat spårnings- och hanteringslösning som har utformats för att förbättra operativ effektivitet i din verksamhet. SmartView ger dig tillgång till relevanta data via sin integrerade, webbaserade plattform, oavsett tid och plats. Med hjälp av realtidsinformation ger den enkel daglig kommunikation, dokumentation och hantering av både interna och rörliga team. Den ger ökad informationssynlighet som gör det möjligt att övervaka, utvärdera och förbättra teammedlemmars verksamhetsresultat, tillgångar och övergripande resultat.

 

Anpassningsbara lösningar för alla typer av anläggningar och organisationer.

Ett flertal anpassningsbara moduler gör SmartView till det perfekta verktyget för din verksamhet, oavsett vilken typ av siter du städar eller vilken typ av information du vill utvärdera. De olika modulernas innehåll kan anpassas individuellt och kombineras för att skapa ett unikt redskap som uppfyller dina och dina kunders specifika krav.

SmartView utgör grunden för ett starkt samarbete med dina intressenter

 • Enhetliga, lätta att använda och robusta
  • Minskar utbildningstiden. Börja direkt
  • Välj de moduler och data som du vill samla in från webbplatsen.
  • Minskad administration
 • Upp till 20 % förbättrad effektivitet för arbetsledare
  • Upp till 5 % förbättrad effektivitet för städpersonal
 • Stora förbättringar inom
  • Städpersonalens närvaro
  • Avtalade tjänsters utförande
  • Uppfyllande av avtalade kvalitetsnivåer
 • Förbättrade relationer till intressenter baserat på mätbara fakta
 • Data dygnet runt som gör det möjligt att analysera och optimera tillhandahållandet av tjänster

 

Dramatiskt förbättra din kundservice, kunskapsnivå och kommunikation, maximera tillgångarnas livslängd, förbättra anställdas resultat och minska infektionsrisken i hela din verksamhet.