Green cleaning plant based range SURE Green cleaning plant based range SURE

Växtbaserade rengöringsprodukter

Välkommen till en mer hållbar framtid

Vår förhoppning är att alla ska kunna fatta ett medvetet och välgrundat beslut när de går över till SURE växtbaserade rengöringsprodukter.
Vi tror verkligen att alla SUREs egenskaper gör det till ett bra val, inte bara för miljön utan också för ditt varumärke, din verksamhet och dina medarbetare.

test

 

Se till att växtbaserade produkter är en del av dina miljövänliga lösningar.

 

plant-based cleaning products SURE

SURE råvaror är restprodukter från livsmedelsindustrin 

Vi använder inte marken för att odla specifika grödor för att producera våra kemikalier.

Vi återanvänder resurser som annars skulle ha gått till spillo.                          

 

 

 

 

biodegradable plant-based cleaning products SURE

SURE är 100% biologiskt nedbrytbar* enligt OECD301B:s riktlinjer

Alla formuleringar utvärderas och testas av ett oberoende laboratorium.

SURE produkter bryts ned till organiskt material.

 

 

 

Plant based cleaning products in eco-friendly packaging SURE Diversey

SURE förpackningarna är tillverkade av upp till 100 % återvunnen plast.

Post-consumer recycled materials (PCR) är återvunnen plast från hushållsavfall eller kommersiellt avfall..

Vi minskar mängden ny plast i våra förpackningar.

 

 

 

Plant-based cleaning products Vegan SURE Diversey

SURE ingredienserna är växtbaserade från vegetabiliska resurser**

Råvarorna är noggrant utvalda och består endast av vegetabiliska och mineraliska råvaror. 

Vi utvidgar vårt hållbarhetsbegrepp från produkter till källor.

 

 

 

 

Plant-based cleaning products teduced planet impact SURE

SURE produkterna är tillgängliga i koncentrat för slutna system

Spara upp till 98% på förpackningar jämfört med bruksfärdiga produkter.

Med Diverseys doseringssystem kan du maximera säkerheten och kontrollera kostnaderna.

 

 

 

plant-based cleaning products renewable ingredients SURE

SURE produkterna tillverkas i fabriker där förnybara energikällor köps in.

Vi minimerar kontinuerligt miljöpåverkan när vi producerar SURE-kemikalier.

 

 

 

 

 

Läs om hur SURE® växtbaserade produkter framställs av avfall från livsmedelsindustrin

 

 

Ladda ner denna infografik

 

Referenser

* Baserat på en oberoende OECD 301B-bedömning. 301B är ett globalt erkänt aerobt biologiskt nedbrytningstest som övervakar graden av aktivitet hos mikroorganismer (CO2-utveckling) som exponeras för ett material under 28 dagar, vilket resulterar i en kolmaterialavläsning och produktens biologiska nedbrytbarhet.

* * oberoende bedömningar enligt ASTM D6866